Počas zimnej sezóny je možnosť ubytovanie skupín aj individuálnych klientov.

 • Pre individuálnych klientov je tu možnosť ubytovania, stravovania + predaj karty horehonia
 • Pre skupiny je možnosť ubytovania, stravovania + SKI PAS + SKI BUS
 • Pre  školy  máme  pripravené  pobytové  balíčky
  • ubytovanie, stravovanie
  • SKI  BUS, SKI  PAS
  • 1  x  kultúrne  vyžitie (plaváreň, kino  alebo kolky)
  • 1 x  diskotéka
  • 2 x animácie  v  poobednom  čase (pre ZŠ)